LKC – SLOVAKIA s.r.o.

Ponúkame Vám naše služby z oblasti podnikateľského a ekonomického poradenstva, a to predovšetkým pomoc pri tvorbe podnikateľských zámerov určených jednak pre majiteľov firiem s využitím pri plánovacích a rozhodovacích procesoch, ako aj pre investorov a banky. Vypracovávame tiež finančné analýzy podnikateľských subjektov so zhodnotením aktuálneho stavu vo firme a hľadáme alternatívne cesty pre jej ďalší chod a rozvoj. Predovšetkým mimovládnym organizáciám ponúkame pomoc pri uchádzaní sa o grantové prostriedky.

Ponúkame Vám :

  • Ekonomické poradenstvo

  • Účtovné poradenstvo

  • Organizačné poradenstvo
  • Podnikateľské plány
  • Projekty
  • Zámery