O nás

Spoločnosť  LKC – SLOVAKIA, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel:  Sro, vložka číslo: 10437/R. Zaoberá sa najmä ekonomickým, účtovným a organizačným poradenstvom, spracovaním podnikateľských plánov, projektov a zámerov. Čerpáme pritom zo skúseností získaných dlhoročným pôsobením v bankovom sektore. Alfou a omegou nášho poradenstva je posúdenie reálnej návratnosti prostriedkov vkladaných do akýchkoľvek podnikateľských aktivít.

Ponúkame Vám :

  • Ekonomické poradenstvo

  • Účtovné poradenstvo

  • Organizačné poradenstvo
  • Podnikateľské plány
  • Projekty
  • Zámery